Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có trên 30 năm kinh nghiệm. Đã tư vấn cho nhiều DN trong ngành công nghiệp Thái Bình nghiên cứu đổi mới thiết bị công nghệ, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng. Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học, kỹ thuật. Đã được đào tao Kỹ năng giảng dạy SXSH.
Tên: Bùi Chính Nghĩa
Giới tính: Nữ
Năm: 1953
Vị trí: Trưởng phòng kỹ thuật an toàn môi trường
Công ty: Sở Công Thương Thái Bình
Địa chỉ: Số 144, phố Lê Lợi, TP Thái Bình
Tỉnh/ thành: Thái Bình
Điện thoại: 383.8604
Di động: 091.353.0971
Email: buichinhnghia@gmail.com.

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ chế tạo máy Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư 1969-1975
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Quản lý nhà nước về Khoa học - Công nghệ Trường nghiệp vụ QL Bộ Khoa học - Công nghệ Trường nghiệp vụ QL Bộ Khoa học - Công nghệ 1999
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công Thương Thái Bình Trưởng phòng Kỹ thuật-An toàn-Môi trường 1998 ÷ Nay  
Công ty Đay Thái Bình Phó ban kỹ thuật - Điều độ sản xuất 1991 ÷ 1998  
Tiệp Khắc Thực tập sinh 1988 ÷ 1991  
Trường Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình Giáo viên 1979 ÷ 1988  
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Cán bộ giảng dạy 1975 ÷ 1979

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông x x x  
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn cho nhiều DN trong ngành công nghiệp Thái Bình nghiên cưu đổi mới thiết bị công nghệ, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác