Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi tên Phạm Xuân Nhiệm, sinh năm 1983, hiện là Chuyên viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, thuộc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng. Tôi tốt nghiệp Đại học Cần Thơ chuyên ngành kỹ thuật điện 2007. Tôi có 02 năm làm việc tại Công ty điện lực Sóc Trăng, với nhiệm vụ là cán bộ kỹ thuật. Trong quá trình công tác ở vị trí hiện tại, tôi được tham gia đào tạo các lớp về SXSH thuộc dự án VPEG trong 02 năm 2010 và 2011 và đang tiếp tục được tập huấn cho đến khi dự án kết thúc vào năm 2013. Ngoài ra còn được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh. Từ những kiến thức hiện có về sản xuất sạch hơn tôi cũng rất mong có điều kiện để tiếp tục được đào tạo thêm, cũng như trao đổi, học tập ở các thầy, cô và đồng nghiệp.
Tên: Phạm Xuân Nhiệm
Giới tính: Nữ
Năm: 1983
Vị trí: Chuyên viên
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 372, Tôn Đức Thắng, Phường 5, TP Sóc Trăng
Tỉnh/ thành: Sóc Trăng
Điện thoại:
Di động: 091.934.5349
Email: phamxuannhiem@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật điện Đại học Cần Thơ Kỹ sư 2002-2007
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng Chuyên viên 2009 - nay  
Công ty điện lực Sóc Trăng Cán bộ kỹ thuật 2007 - 2009

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn   x x  
Tư vấn doanh nghiệp   x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước   x x  
Cơ quan quản lý địa phương   x x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp   x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Tham gia hỗ trợ tư vấn áp dụng SXSH cho doanh nghiệp cùng các chuyên gia Trung tâm SXSH Việt Nam thuộc dự án VPEG.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác