Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi sinh năm 1969, hiện là Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, thuộc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng. Tôi tốt nghiệp Đại học Cần Thơ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm năm 2000. Sau khi tốt nghiệp xong, tôi có 03 măn làm việc tại Công ty CP Thực phẩm Sao Ta –Fimex (là một Công ty chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu hàng đầu tại Sóc Trăng), với nhiệm vụ là cán bộ kiểm soát chất lượng trong quá trình chế biến và xuất khẩu. Đến tháng 4⁄2005 đến nay, tôi làm công chức tại Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình công tác tại đây, tôi được tham gia đào tạo Giảng viên SXSH năm 2010 và Giảng viên SXSH nâng cao năm 2011. Qua các khóa đào tạo trên, tôi đã tham gia và tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tập huấn và đào tạo về SXSH tại tỉnh nhà theo Bộ tài liệu chuẩn về SXSH do hợp Phần SXSH ban hành. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình chưa thỏa mãn với vốn kiến thức hiện có về SXSH, và rất mong muốn được tiếp tục học hỏi thêm và tham gia các hoạt động SXSH.
Tên: Đặng Thành Sơn
Giới tính: Nữ
Năm: 1969
Vị trí: Trưởng phòng Quản lý công nghiệp
Công ty: Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 14, Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
Tỉnh/ thành: Sóc Trăng
Điện thoại:
Di động: 098.901.2886
Email: sonsctst@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Tin học Đại học Cần Thơ Cử nhân 1998-2000
Công nghệ thực phẩm Đại học Cần Thơ Kỹ sư 1995-2000
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
Giảng viên sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
Xây dựng và phát triển thương hiệu Bộ Công thương Bộ Công thương 2009
Kỹ năng lãnh đạo và điều hành Bộ Công thương Bộ Công thương 2009
Kỹ thuật, kỹ năng đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng 2008
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Trưởng Phòng 3/2011 - nay  
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Phó Phòng 12/2009-3/2011  
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Chuyên viên 9/2008- 11/2009  
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng Chuyên viên 4/2005-8/2008  
Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (Fimex) Cán bộ Quản lý chất lượng 2000-3/2005  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp        
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x    
Cơ quan quản lý địa phương x x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Đào tạo “Áp dụng SXSH trong công nghiệp chế biến”; - Tập huấn “SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố, Sóc Trăng” - Phối hợp với CPI tổ chức lớp đào tạo “Áp dụng SXSH trong công nghiệp chế biến”. - Chủ trì Hội thảo “Triển khai Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020”, ngày 01/10/2010, tại Sóc Trăng, do Sở Công - Thương tình Sóc Trăng phối hợp CPI tổ chức;
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông Viết các tin, bài đăng trên trang Wed: xssh.vn; Sở Công Thương, công thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác