Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Bản thân có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Có kinh nghiệm quản lý, có khả năng tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới. Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch.
Tên: Trương Thế Sanh
Giới tính: Nữ
Năm: 1967
Vị trí: Phó Giám đốc
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị
Địa chỉ: Khu đô thị Nam Đông Hà, Đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà
Tỉnh/ thành: Quảng Trị
Điện thoại: 356.3399
Di động:
Email: sanhttkc@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ máy thiết bị thực phẩm Đại học Bánh khoa Đà Nẵng Kỹ sư 5 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 2
Tiếng Đức 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị Phó Giám đốc 2003-nay  
Sở Công nghiệp Quảng Trị Chuyên viên    

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp     x x
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách     x x
Chuyển giao công nghệ     x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương     x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng     x x
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thay đổi quy trình sản xuất phù hợp, tiết kiệm năng lượng… - Tham gia đoàn đánh giá nhanh về khả năng áp dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Trị năm 2011.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ - Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các công nghệ mới, kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm vào trong hoạt động sản xuất
Khác - Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch…