Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Trong đó 14 năm làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Từ năm 2009 đến nay là chuyên viên Phòng Kỹ thuật Môi trường Sở Công thương Quảng Trị. Có kinh nghiệm tổ chức hội thảo tập huấn về SXSH. Đã tham gia đánh giá nhanh cho 5 doanh nghiệp tại Quảng Trị.
Tên: Hoàng Ngọc Quỳnh Như
Giới tính: Nữ
Năm: 1973
Vị trí: Chuyên viên phòng Kỹ Thuật môi trường
Công ty: Sở Công thương Quảng Trị
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TP Đông Hà
Tỉnh/ thành: Quảng Trị
Điện thoại:
Di động: 091.400.1357
Email: quynhnhusct@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Hóa phân tích môi trường Trường Đại học Khoa học Huế Cử nhân 4 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tổng cục TC ĐL CL Tổng cục TC ĐL CL 2005
Quản lý Nhà nước về Khoa học và công nghệ cấp Huyện Thị Trường nghiệp vụ quản lý khoa học công nghệ Trường nghiệp vụ quản lý khoa học công nghệ 2004
Áp dụng Hệ thống QLCL theo ISO 9001: 2000 trong các cơ quan hành chính Nhà nước Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng 3 Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng 3 2004
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2000 Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng 3 Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng 3 2003
Áp dụng mã số mã vạch trong sản xuất và kinh doanh Văn phòng mã số mã vạch - Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng Văn phòng mã số mã vạch - Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng 2004
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công Thương Chuyên viên phòng kinh tế kỹ thuật môi trường 2009-nay industrial and commercial facilities Quangtri
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở khoa học công nghệ Chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng 2000-2009 DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Quảng Trị Chuyên viên Phòng thí nghiệm Hóa sinh 1995-2000 DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x x
Tư vấn doanh nghiệp x      
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x      
Cơ quan quản lý địa phương x   x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Từ năm 2011 đến tháng 12/2011, đã phối hợp với Hợp phần SXSH trong Công nghiệp tổ chức 04 lớp tập huấn, hội thảo về SXSH trong công nghiệp cho gần 400 lượt cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, các doanh nghiệp sản xuất tại địa phương nhằm phổ biến kiến thức về SXSH rộng khắp trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp Phối hợp với các chuyên gia về SXSH để tham gia đánh giá nhanh 05 nhà máy tại Quảng Trị (được CPI hỗ trợ)
Thông tin, truyền thông Phối hợp với gảng viên SXSH cũng đã xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về SXSH trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang tin công thương.
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác