Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Đã có 20 năm kinh nghiệm công tác. Hiện nay là Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật – Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. Đã tham gia các đề tài khoa học “Nghiên cứu, định hướng phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị đến năm 2015” (hoàn thành năm 2007); “Điều tra, đánh giá thực trạng ứng dụng tiến bộ KH&CN trong công nghiệp và Thương mại giai đoạn 2001 – 2009, xây dựng chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đến năm 2020” (Hoàn thành 2011).
Tên: Phạm Văn Trung
Giới tính: Nữ
Năm: 1966
Vị trí: Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật – Môi trường
Công ty: Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: Phường Đông Lương, TP Đông Hà
Tỉnh/ thành: Quảng Trị
Điện thoại: 385.0824
Di động: 0905208789
Email: trungpv289@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kinh tế ĐH Đà Nẵng Cử nhân 4 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Quản lý để đạt được kết quả phát triển (Management for Development Result) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ADB 4 tháng
Quản đốc dự án Viện công nghệ Châu Á (AIT) AIT 1 năm
Chính sách công ĐHQG Singapore ĐHQG Singapore (NUS) 4 tháng
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
Tiếng Pháp 2 2 1
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công Thương Quảng Trị Trưởng phòng 2003- nay

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x x
Tư vấn doanh nghiệp x   x x
Thông tin, truyền thông x   x  
Tư vấn chính sách x   x x
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x   x  
Khác(Ghi rõ...)      

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Lập kế hoạch và lồng ghép các chương trình để đạt được kết quả phát triển
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách - Môi trường công nghiệp - Ứng phó biến đổi khí hậu
Chuyển giao công nghệ  
Khác - Đề án “Thành lập Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị” - Đề án “ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020” - Đề án “Thành lập cụm công nghiệp Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”. - Tham gia Ủy viên và ủy viên phản biện Hội đồng ĐTM của tỉnh Quảng Trị