Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Đã có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hóa dầu. Hiện nay là Trưởng phòng HC-KC, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ngãi. Đã được đào tạo chuyên sâu về Kỹ năng giảng dạy SXSH do CPI tổ chức.
Tên: Nguyễn Trung Trực
Giới tính: Nữ
Năm: 1979
Vị trí: Trưởng phòng HC-KC
Công ty: Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN Quảng Ngãi
Địa chỉ: 58, Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi
Tỉnh/ thành: Quảng Ngãi
Điện thoại:
Di động: 090.646.2825
Email: trucsct@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ Hóa Dầu Trường Đại học Quy Nhơn Kỹ sư 1998 - 2001
Công nghệ Hóa Dầu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư 2002 - 2003
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tập huấn chuyên đánh giá nội bộ HTCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000      
Giảng viên sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ngãi Trưởng phòng HC-KC 2008 - Nay  
Sở Công thương Quảng Ngãi Chuyên viên 2005-2007  
Công ty xăng dầu Quảng Ngãi Nhân viên 2004 -2005  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp        
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương x x x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)