Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi đã có trên 10 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn lập các dự án đầu tư SXKD, làng nghề, lập quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn. Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động chương trình khuyến công, lĩnh vực công nghiệp, tài chính – kế toán đơn vị sự nghiệp.
Tên: Trương Anh Thùy
Giới tính: Nữ
Năm: 1969
Vị trí: Chuyên gia tư vấn lĩnh vực công nghiệp nông thôn
Công ty: Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Công nghiệp Quảng Nam
Địa chỉ: 124, đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ
Tỉnh/ thành: Quảng Nam
Điện thoại: 625.1282
Di động: 0904564357
Email: anhthuyquangnam@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản lý Kinh doanh Công nghiệp Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng Kỹ sư 1991-1995
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tin học Trường Đại học Quảng Nam Trường Đại học Quảng Nam 12 tháng
Tư vấn sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010-2011
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
Giảng viên SIYB Tổ chức lao động Quốc tế (IlO) Tổ chức lao động Quốc tế (IlO) 7 ngày
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam Chuyên viên 2011  
Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam Kế toán trưởng 2009-2010  
Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam Phó phòng Khuyến công 2005-2008  
Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam Chuyên viên 2003-2004  
Trung tâm Khuyến công & TVCN Quảng Nam Chuyên viên 2003-2004  
UBND huyện Quế Sơn Chuyên viên 1996-2002

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x x
Tư vấn doanh nghiệp x x x x
Thông tin, truyền thông     x x
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước   x x x
Cơ quan quản lý địa phương     x x
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x x x x
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Giảng viên các khóa đào tạo, tập huấn chương trình khuyến công. - Giảng viên các khóa tập huấn về hội thảo SXSH trong công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn lập các nhiều dự án đầu tư sản xuất, đặc biệt đầu tư các hệ thống thiết bị công nghệ mới. - Tư vấn cho đánh giá nhanh cho 10 DN tại tỉnh Quảng Nam trong năm 2011 (nguồn CPI tài trợ)
Thông tin, truyền thông - Thành viên Ban Biên tập Bản tin Công Thương Quảng Nam.
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ - Tư vấn nghiên cứu chuyển giao công nghệ máy chiết rót nước mắm bán tự động cho làng nghề Nước mắm - Tư vấn nghiên cứu chuyển giao công nghệ máy sản xuất phở sắn bán tự động cho làng nghề Đông Phú.
Khác - Tổ chức các hoạt động chương trình khuyến công - Tư vấn lập dự án đầu tư, lập quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp. - Tư vấn lập dự án đầu tư khôi phục và phát triển các làng nghề.