Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi đã tốt nghiệp đại học ngành chế tạo máy tại trường Đại học Đà Nẵng. Tôi đã tham dự khóa tập huấn đào tạo giảng viên SXSH do Bộ Công thương tổ chức. Hiện nay tôi đang làm việc tại Sở Công thương Đăk Nông.
Tên: Trương Văn Dũng
Giới tính: Nữ
Năm: 1978
Vị trí: Công chức
Công ty: Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh/ thành: Đắk Nông
Điện thoại:
Di động: 098.222.3441
Email: Tvdung78@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Cơ khí chế tạo máy Đại học Bách khoa Đà Nẵng Kỹ sư 5 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH EPRO CPI 9/2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công Thương Đăk Nông Phó trưởng phòng KTATMT 2004-nay

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông x   x  
Tư vấn chính sách x   x  
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x   x  
Cơ quan quản lý địa phương x   x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác