Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tốt nghiệp trường HVKTQS, chuyên ngành Điện, Điện tử. Hiện tại làm việc tại phòng KHCN&TT của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An với nhiệm vụ chính là: Xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện để thông tin tuyên truyền các chính sách của ngành Công Thương...; Tham gia tổ chức hội thảo, tập huấn về SXSH, Tiết kiệm Năng lượng, Khuyến công...
Tên: Mai Anh Tuấn
Giới tính: Nữ
Năm: 1982
Vị trí: Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An
Địa chỉ: 70 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh
Tỉnh/ thành: Nghệ An
Điện thoại: 356.3317
Di động:
Email: Maianhtuan2406@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Điện, Điện Tử Học viện Kỹ thuật quân sự Kỹ Sư 5
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Lồng ghép QLMT&SXSH vào hoạt động GSMT đối với cơ sở SXCN Viện QT & PT Châu Á Viện QT & PT Châu Á 10/2010-8/2011
Giá trị thương hiệu trong kinh doanh Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội 2007
Giám sát và đánh giá dự án Viện QT & PT Châu Á Viện QT & PT Châu Á 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An Chuyên viên 2009-nay Nghe An Industry Promotion and Consulting Center (IPC)
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông x x x x
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x x  
Cơ quan quản lý địa phương x x x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x x x  
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tham gia tổ chức các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp, Cơ quan quản lý nhà nước, Cơ quan quản lý địa phương ...trong khuôn khổ kinh phí được hỗ trợ từ CPI, PSPS
Tư vấn doanh nghiệp Tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp, Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý địa phương... về lợi ích của việc áp dụng SXSH.
Thông tin, truyền thông Tham gia viết báo, xây dựng các đề cương truyền hình nhằm thông tin, phổ biến những kinh nghiệp, kết quả lợi ích khi áp dụng SXSH trong sản xuất.
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác Tham gia tổ chức tập huấn công tác khuyến công, tiết kiệm năng lượng