Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Năm 1982 tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội khoa Chế tạo máy. Năm 1983 – 1990 Quản đốc xưởng Cơ khí công ty cơ khí giao thông Nghệ an. Năm 1991 đến năm 1998 Giám đốc khai thác mỏ Nghệ an. Năm 1999 – 2008 Trưởng phòng Tư vấn Thiết kế công nghệ Trung tâm Tư vấn và Dich vụ đầu tư Công nghiệp Điện Nghệ An. Năm 2009 đến nay Chuyên viên Tư vấn công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Nghệ An
Tên: Bùi Bác Văn
Giới tính: Nữ
Năm: 1955
Vị trí: Chuyên viên Tư vấn Công nghiệp
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An
Địa chỉ: Số 70 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh
Tỉnh/ thành: Nghệ An
Điện thoại: 384.5852
Di động:
Email: Buibacvan53@yahoo.com; hoandienbv@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Chế tạo máy Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ sư 1977 - 1982
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Kỹ thuật khai thác mỏ-Giám đốc điều hành khai thác mỏ Trường Đại học Mỏ Địa chất Trường Đại học Mỏ Địa chất 1995 - 1996
Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác mỏ Trường Đại học mỏ Địa chất Trường Đại học Mỏ Địa chất 3/2005 – 9/2005
Đào tạo Giảng viên Dự án “Xúc tiến hiệu quả sử dụng tài nguyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/2009
Giảng viên sản xuất sạch hơn EPRO CPI 10/2010
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 7/2011
Tư vấn Sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2009- 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Nga 3 3 3
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Nghệ An Chuyên viên Tư vấn công nghiệp 2008 đến nay  
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Nghệ An Trưởng phòng Thiết kế công nghệ 1999-2008  
Công ty Khai thác Khoáng sản Nghệ An Giám đốc Mỏ 1991-1998  
Công ty Cơ khí Giao thông Nghệ An Quản đốc Xưởng sửa chữa 1982-1990  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn   x x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x   x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước   x    
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Giảng dạy về SXSH cho học sinh, sinh viên tại các trường Kỹ thuật Công nghiệp và Xây dựng Nghệ An - Tập huấn về Sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ quan và các đơn vị sử dụng năng lượng lớn - Tổ chức đào tạo về Chương trình 5S cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp - Đánh giá nhanh về SXSH cho các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án (ĐTM) khai thác mỏ lộ thiên đá xây dựng - Lập báo cáo đầu tư cho dự án và thiết kế quy trình công nghệ cho các dự án Công nghiệp - Thiết kế quy trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tòa nhà sử dụng năng lượng lớn
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác