Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 6 năm kinh nghiệm. Đã được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn và giảng dạy về SXSH. Có kinh nghiệm tập huấn về SXSH tại tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Long An, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh... Có kinh nghiệm tập huấn Xây dựng hệ thống Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính tình vui vẻ hòa đồng với mọi người. Luôn có tinh thần cầu tiến. Luôn có tinh thần hợp tác, học tập, trao đổi về các vấn đề liên quan tới môi trường, SXSH, TKNL ...
Tên: Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính: Nữ
Năm: 1979
Vị trí: Tư vấn các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp. Tư vấn sxsh cho doanh nghiệp
Công ty: Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Long An
Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An
Tỉnh/ thành: Long An
Điện thoại: 221.0777
Di động: 090.620.8808
Email: tung208808@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Môi Trường Đại học Cần Thơ Đại học 2000- 2005
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn SXSH EPRO CPI 8/2010 - 4/2011
Giảng viên SXSH EPRO CPI 10/2010
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 7/2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Long An Chuyên viên 2009 - nay  
Trung tâm y tế dự phòng An Giang Chuyên viên 2008

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x      
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách     x  
Chuyển giao công nghệ     x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x   x  
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x      
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x      
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn - Tập huấn SXSH tại tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Long An, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh… - Tập huấn Xây dựng hệ thống Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn SXSH cho doanh nghiệp Hoài Cổ Bến Tre - Tư vấn SXSH cho Công Ty Cổ Phần An Mỹ ở An Giang
Thông tin, truyền thông Thông tin về áp dụng SXSH và các chích sách hỗ trợ, hiệu quả của áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh Long An
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác