Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Từ năm 2004 đến năm 2007 công tác tại Công ty TNHH Hapy Eagle. Từ năm 2008 đến nay công tác tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nay là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai chương trình Sản xuất sạch hơn.
Tên: Vương Văn Sơn
Giới tính: Nữ
Năm: 1982
Vị trí: Cán bộ phòng Khuyến công và Tư vấn
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu
Địa chỉ: P. Quyết thắng - thị xã Lai Châu
Tỉnh/ thành: Lai Châu
Điện thoại:
Di động: 098.211.2860
Email: saigonlaichau@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ Thuật Điện Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh Cao đẳng 1999-2002
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên sản xuất sạch hơn EPRO CPI 9/2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu Nhân viên 2008-2011

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp     x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ     x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước     x  
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp     x  
Cộng đồng     x  
Khác(Ghi rõ...)      

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tổ chức 01 Hội thảo và 03 khóa tập huấn triển khai sản xuất sạch hơn cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong năm 2010, 2011.
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác