Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Đã có 6 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và xử lý môi trường. Có kinh nghiệm tư vấn kiểm toán năng lượng cho hơn 30 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Tên: Trần Đức Hiếu
Giới tính: Nữ
Năm: 1981
Vị trí: Trưởng phòng Tư vấn Tiết kiệm năng lượng & Môi trường công nghiệp
Công ty: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II
Địa chỉ: 35 – 37 (Lầu 2) Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
Tỉnh/ thành: Hồ Chí Minh
Điện thoại: 3821.7385
Di động: 0122.808.9088
Email: Cadic04@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ môi trường Viện Tài nguyên & Môi trường-ĐH Bách Khoa HCM Đại học 2007-2011
Máy thực phẩm ĐH Bách Khoa Hà Nôi Đại Học 1999-2005
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn SXSH EPRO CPI 2009-2010
Chuyên gia kiểm toán năng lượng trong công nghiệp Văn phòng TKNL – Bộ Công thương Văn phòng TKNL – Bộ Công thương 2008
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 4 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm kiểm định công nghiệp II Trưởng phòng 2008-2011 SITES II
Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường Cán bộ 2006-2008 VITTEP
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x x    
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x    
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn tiết kiệm năng lượng cho trên 30 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc các ngành công nghiệp trọng điểm.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ về tiết kiệm năng lượng và xử lý môi trường.
Khác