Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 4 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Có kinh nghiệm đào tạo tập huấn cho sinh viên và doanh nghiệp về ISO, SXSH. Có kinh nghiệp tư vấn ISO, luật và chính sách môi trường.
Tên: Nguyễn Trọng Minh
Giới tính: Nữ
Năm: 1985
Vị trí: Tư vấn môi trường, ISO và sản xuất sạch hơn
Công ty: Công ty TNHH Greco
Địa chỉ: 51⁄12 Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình
Tỉnh/ thành: Hồ Chí Minh
Điện thoại: 6654.5990
Di động: 090.809.0013
Email: trongminh@greco.vn- trongminh@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật môi trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Đại học 2002-2007
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
ISO 14001 Quatest 3 Quatest 3 2008
HSE basic Greco Greco 2011
ISO 9001 Greco Greco 2010
Tư vấn sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM Giám sát viên 2007-2009  
Công ty TNHH Greco Phó Giám Đốc 2011  
Công ty TNHH Yêu Môi Trường Trưởng phòng 2009-2011

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông x   x  
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x   x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x   x  
Cơ quan quản lý địa phương x   x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp x   x  
Cộng đồng x   x  
Khác(Ghi rõ...)    

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn Đào tạo tập huấn về SXSH cho các cán bộ của doanh nghiệp: Công ty TNHH SX TM BTCO, Công ty TNHH Hoá Keo Bình Thạnh, Công ty TNHH Thương mại Đại Phú, Công ty Cổ phần Sơn SamSon, Doanh nghiệp Tư nhân Dy Khang
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn SXSH cho các doanh nghiệp: Công ty TNHH SX TM BTCO, Công ty TNHH Hoá Keo Bình Thạnh, Công ty TNHH Thương mại Đại Phú, Công ty Cổ phần Sơn SamSon, Doanh nghiệp Tư nhân Dy Khang
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác