Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tốt nghiệp Tiến sĩ theo chương trình phối hợp giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sheffield (Vương Quốc Anh) với chuyên ngành Lò đốt và năng lượng. Kinh nghiệm công tác trên 10 năm trong Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường (TP.HCM) trong các lĩnh vực như: Tư vấn và quản lý môi trường; Tư vấn Sản xuất sạch hơn; Tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải; Thẩm định công nghệ Hóa và công nghệ xử lý chất thải.
Tên: Lê Anh Kiên
Giới tính: Nữ
Năm: 1975
Vị trí: Nghiên cứu viên
Công ty: Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới và Bảo Vệ Môi Trường
Địa chỉ: 57A trương Quốc Dung, phường 10, Phú Nhuận
Tỉnh/ thành: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Di động: 091.850.3364
Email: leanhkien@vnn.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học (Chemical and Process Engineering) Đại học Sheffield (UK) phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM Tiến sĩ 2003-2010
Kỹ thuật môi trường Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐH Quốc gia TP.HCM Thạc sĩ 1999-2002
Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học ĐH Bách khoa TP.HCM Kỹ sư 1993-1998
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Sustainable waste management programme The Sheffield University Waste Incineration Centre, UK University of Sheffield, UK 2006
Remote Sensing for Environmental Management AIT, Thailand AIT, Thailand 2003
Project Management The Environmental Consultancy, University of Sheffield, UK University of Sheffield, UK 2006
Environmental Management, The Environmental Consultancy, University of Sheffield, UK University of Sheffield, UK 2006
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 5 5 5
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường Nghiên cứu viên 2000-nay VITTEP

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tập huấn SXSH theo chương trình của CPI cho một số tỉnh phía Nam, 2009-2011 - Đào tạo nhận thức SXSH phục vụ công tác tư vấn đánh giá ISO 14000 cho các khách hàng của QMS Việt Nam
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn SXSH cho các công ty sản xuất cao su, nhựa, đồ gỗ, nội thất, giấy, gạch men, bao bì, dược phẩm, bánh, thực phẩm, chế biến thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi
Thông tin, truyền thông - Hội thảo SXSH theo chương trình của CPI cho một số tỉnh phía Nam, 2009-2011
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ - Tư vấn thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn (lò đốt rác) cho doanh nghiệp tại khu vực phía Nam
Khác - Tư vấn vay vốn từ một số Qũy nhằm đổi mới công nghệ và thẩm định công nghệ