Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 6 năm kinh nghiệm, trong đó có 4 năm làm việc cho Hợp phần SXSH trong Công nghiệp (CPI). Có kinh nghiệm tổ chức hội thảo tập huấn, và tư vấn đánh giá SXSH. Tư vấn doanh nghiệp triển khai thực hiện SXSH về lập báo cáo KTKT; lập hồ sơ, chứng từ dự án; lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp.
Tên: Đoàn Xuân Huy
Giới tính: Nữ
Năm: 1983
Vị trí: Nhân viên dự án
Công ty: Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Địa chỉ: 702 Phạm Văn Bạch, P12, Q.Gò Vấp
Tỉnh/ thành: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Di động: 098.286.3027
Email: huydxise@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Đại học Bách khoa HCM Kỹ sư 2001 - 2006
Quản trị kinh doanh Đại học Mở HCM Cử nhân 2008 - 2011
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
Tư vấn sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
Tiếp cận sự tham gia cộng đồng trong quản lý và lập kế hoạch môi trường AITCV AITCV 2009
Đấu thầu và Quản lý dự án AMDI AMDI 2009
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Nhân viên dự án 9/2011 - nay Thien Long Group
Hợp phần SXSH trong công nghiệp Nhân viên hỗ trợ dự án 06/2008 – 8/2011 Cleaner production industrial of Componant
Masan group Điều phối kế hoạch 04/2005 – 5/2008 Masan Group

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp     x x
Thông tin, truyền thông   x x  
Tư vấn chính sách       x
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương     x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x x
Hiệp hội công nghiệp     x  
Cộng đồng     x  
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến Sổ tay SXSH ngành dừa.
Tư vấn doanh nghiệp - Đánh giá nhanh SXSH tại các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Long An, Đồng Nai. - Tư vấn doanh nghiệp triển khai thực hiện SXSH (doanh nghiệp tại Bến Tre). - Hỗ trợ lớp tư vấn SXSH đánh giá SXSH. - Tư vấn lập kế hoạch thực hiện đánh giá SXSH.
Thông tin, truyền thông - Phổ biến Chiến lược SXSH tại các Hội thảo/tập huấn các tỉnh thành phía Nam - Hướng dẫn đoàn tham quan mô hình trình diễn SXSH. - Phổ biến kết quả áp dụng SXSH tại Bến Tre.
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác - Tư vấn doanh nghiệp triển khai thực hiện SXSH về lập báo cáo KTKT; lập hồ sơ, chứng từ dự án; lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp.