Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có khả năng thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, có khả năng khảo sát, đánh giá SXSH tại các Doanh nghiệp. Có khả năng làm việc nhóm. Hiện là Chuyên viên của Trung tâm SXSH Tp.HCM.
Tên: Nguyễn Hải Dương
Giới tính: Nữ
Năm: 1987
Vị trí: Chuyên viên của Trung tâm SXSH Tp.HCM
Công ty: Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.HCM
Địa chỉ: 137 bis Nguyễn Đình Chính P.8 Q.Phú Nhuận
Tỉnh/ thành: Hồ Chí Minh
Điện thoại: 3844.3881
Di động:
Email: Nghaiduong.tb@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật môi trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM Đại học 2005-2010
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH EPRO CPI 10/2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 1
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.HCM Chuyên viên 8/2010 đến nay Hochiminh city Environment Protection Agency
Cty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Khí Thủy Kỹ sư thi công 5/2010-7/2010 -

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x    
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x    
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tổ chức các lớp tập huấn SXSH cho các Doanh nghiệp trên địa bàn TpHCM
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn cho 03 DN về SXSH (cty TNHH bao bì giấy nhôm New Toyo, Cty TNHH bao bì giấy Phương Nam, Cty CP Nông sản thực phẩm Tiền Giang)
Thông tin, truyền thông Cập nhật các thông tin về SXSH trên trang chủ của Chi cục BVMT TpHCM
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác