Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi sinh năm 1977. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật thành phồ Hố Chí Minh. Sauk hi tốt nghiệp đại học tôi đã làm việc cho công ty tư nhân đến năm 2003. Từ năm 2003 đến nay tôi là phó giám đốc của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp. Tôi đã tham dự khóa đào tạo kỹ năng tư vấn SXSH năm 2008 và tham dự khóa đào tạo giảng viên nâng cao về SXSH năm 2011.
Tên: Nguyễn Văn Đông Phương
Giới tính: Nữ
Năm: 1977
Vị trí: Giám đốc
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre
Địa chỉ: 71 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre
Tỉnh/ thành: Bến Tre
Điện thoại: 221.1268
Di động: 090.827.0282
Email: dongphuongnv@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản Lý Công Nghiệp Đại học Bách Khoa Tp.HCM Đại học 2006 - 2010
       
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
Tư vấn SXSH EPRO CPI 2008-2009
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
       
       
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH Minh Nam Quản lý sản xuất 2001-2003  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre Phó Giám đốc 2003-nay  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x   x x
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách x      
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tổ chức 10 hội thảo/đào tạo (vừa là BTC vừa là chuyên gia) - Hỗ trợ các tỉnh lân cận tổ chức Hội thảo
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn dự án SXSH tại làng nghề chế biến cá khô Bình thắng. - Tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thông tin, truyền thông - Tổ chức các hoạt động truyền thông (01 phim, 01 tờ rơi, các bài báo, 01 website) về SXSH trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Tư vấn chính sách - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công (hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển SX, tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn nâng cao năng lực quản lý DN, hội chợ triển lãm, tổ chức các hội nghị, hội thảo,…) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. - Thành lập VP SXSH tại Bến Tre, Xây dựng kế hoạch triển khai SXSH trên địa bàn tỉnh (hàng năm và 5 năm), Tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về SXSH.
Chuyển giao công nghệ  
Khác