Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Là Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn, công tác trong lĩnh vực quản lý, năng lượng và môi trường. Công tác tốt trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tham mưu các chính sách thúc đẩy các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn cho Sở Công Thương và UBND thành phố Hải Phòng. Tư vấn, kết nối doanh nghiệp với chính sách hỗ trợ của nhà nước trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất sạch hơn và môi trường. Là đại diện các chương trình hợp tác quốc tế về năng lượng và môi trường: dự án hỗ trợ cải thiện môi trường thông qua sản xuất sạch hơn ( KITA- JICA và thành phố Hải Phòng 2009-2011), và các hiệp hội quốc tế khác.
Tên: Đào Sỹ Thanh
Giới tính: Nữ
Năm: 1961
Vị trí: Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn
Công ty: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng
Địa chỉ: 104 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân
Tỉnh/ thành: Hải Phòng
Điện thoại: 373.4488
Di động: 091.356.3504
Email: Ecc-hpc@haiphong.gov.vn, daosythanh_hp@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản lý Kinh tế Đại học tc Hải Phòng Cử nhân 1988-1994
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Bảo tồn năng lượng KITA- Nhật Bản KITA 2009
Kiểm toán năng lượng Bộ Công Thương Bộ Công Thương 2008
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 3 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Giám đốc 2009–nay Energy consevation and Cleaner production center
Sở Công Thương Hải Phòng. Chuyên viên 2005-2009 DOIT Haiphong city
Công ty da giày Hải Phòng. Phó trưởng phòng 1996-2004  
XN giày dép số 1-Hải Phòng. Thủ kho 1987-1993  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông x x x  
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ x x    
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương   x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x x
Hiệp hội công nghiệp x x x x
Cộng đồng x x    
Khác(Ghi rõ...)    

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Đào tạo SXSH trong ngành Thép, thực phẩm, giấy, hóa chất, vật liệu xây dựng, gỗ từ năm 2010- 2011 Đào tạo SXSH cho lãnh đạo các doanh nghiệp. Đào tạo sản xuất sạch hơn cho hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hội thảo tổng kết dự án hợp tác quốc tế về hỗ trợ SXSH tại Hải Phòng.
Tư vấn doanh nghiệp Đánh giá nhanh cho các doanh nghiệp: công ty Hồng Hà, công ty TNHH Tân Thuận Phong, công ty Hóa chất Vật liệu Diện Hải Phòng, công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng kênh, công ty cổ phần thép Đình Vũ, công ty cp giấy Thăng Huy, công ty Bao bì và đồ chuyên nghiệp, HTX bao bì Hoàng Minh, công ty TNHH Tuấn Châu, công ty Ống thép 190
Thông tin, truyền thông - Phim tư liệu hiện trạng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. - Phóng sự SXSH trong công nghiệp trên kênh truyền hình Hải Phòng (THP)
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác