Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có kinh nghiệm tư vấn, đào tạo SXSH cho một số ngành nghề, doanh nghiệp. Có khả năng hoạt động độc lập trong các lĩnh vực tư vấn SXSH, môi trường (công nghệ xử lý, quản lý chất thải, đánh giá tác động môi trường, ứng dụng Sinh học trong công nghiệp). Công việc hiện tại: đảm trách mảng SXSH tại Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn – Sở Công Thương Hải Phòng.
Tên: Trần Hoàng Phúc
Giới tính: Nữ
Năm: 1984
Vị trí: Tư vấn SXSH
Công ty: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn- Sở Công Thương Hải Phòng.
Địa chỉ: 104 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân
Tỉnh/ thành: Hải Phòng
Điện thoại: 373.4488
Di động:
Email: Ecc-hpc@haiphong.gov.vn, hoangphuchp@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Sinh học Đại học KHTN tp Hồ Chí Minh Cử nhân 2002-2007
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn SXSH EPRO CPI 2010-2011
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH Tân Thuận Phong Kỹ sư Hóa 10/2007 -10/2008 Tan Thuan Phong Co., Ltd
Công ty TNHH MTV DAP- VINACHEM Kỹ Thuật Viên 1/2009-12/2009 DAP –VINACHEM Co., Ltd
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn – Sở Công Thương Hải Phòng. Trưởng phòng SXSH 3/2010- nay Energy consevation and Cleaner production center of Haiphong
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông x x x  
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ x x    
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương   x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x x
Hiệp hội công nghiệp x x x x
Cộng đồng   x    
Khác(Ghi rõ...)    

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Đào tạo sản xuất sạch hơn trong ngành Thép, thực phẩm, giấy, hóa chất, vật liệu xây dựng, gỗ từ năm 2010- 2011 Đào tạo sản xuất sạch hơn cho lãnh đạo các doanh nghiệp. Đào tạo sản xuất sạch hơn cho hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hội thảo tổng kết dự án hợp tác quốc tế về hỗ trợ SXSH tại Hải Phòng.
Tư vấn doanh nghiệp Đánh giá nhanh cho các doanh nghiệp: công ty Hồng Hà, công ty TNHH Tân Thuận Phong, công ty Hóa chất Vật liệu Diện Hải Phòng, công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng kênh, công ty cổ phần thép Đình Vũ, công ty cp giấy Thăng Huy, công ty cp bao bì và đồ chuyên nghiệp, HTX bao bì Hoàng Minh, công ty TNHH Tuấn Châu, công ty cổ phần ống thép 190
Thông tin, truyền thông Phóng sự SXSH trong CN trên kênh truyền hình Hải Phòng (THP)
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ Chuyển giao các công nghệ xử lý và quản lý chất thải.
Khác Tư vấn, thiết kế công nghệ xử lý môi trường