Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tư vấn, kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp; Tư vấn, đánh giá Sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp. Hiện nay là Phó Phòng TKNL&SXSH trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng. Đã tham gia vào các Chương trình, dự án: Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010, dự án Tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm - CEEP, Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam - Pecsme, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tên: Phạm Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Năm: 1983
Vị trí: Nghiên cứu viên tại Phòng TKNL&SXSH
Công ty: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng
Địa chỉ: Số 276B, Nhà A10, Đồng Tâm, Lạch Tray
Tỉnh/ thành: Hải Phòng
Điện thoại:
Di động: 098.470.4516
Email: huecao.khcn1983@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật môi trường Trường Đại học dân lập Hải Phòng Kỹ sư 2001 - 2005
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Đào tạo về Kiểm toán năng lượng, giám sát và xác nhận tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương Chương trình tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm - CEEP 2007
Tư vấn sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2008
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 4 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng Phó Phòng TKNL&SXSH 2006 - 2011 Hai Phong science and technology applying reseaching centre

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn   x    
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông x x    
Tư vấn chính sách   x    
Chuyển giao công nghệ   x    
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x    
Cơ quan quản lý địa phương x x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x    
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x x    
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn cho 05 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy, chế biến thực phẩm tại Hải Phòng từ năm 2008 - 2011
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn cho doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp do bộ Công thương, UBND thành phố Hải Phòng chủ trì.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác