Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Bản thân đã có nhiều năm công tác và phụ trách các lĩnh vực Quản lý An toàn và môi trường về Hóa chất. Được đào tạo nhiều khóa nâng cao các Kỹ năng Quản lý về Môi trường và Hóa chất. Trong những năm qua đã trực tiếp tổ chức nhiều lớp đào tạo (tuyên truyền-Tập huấn) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý về Môi trường –Hóa chất cho ngành.
Tên: Đoàn Thành Trung
Giới tính: Nữ
Năm: 1954
Vị trí: Phó trưởng phòng KTAT-MT
Công ty: Sở Công thương tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: 14A-Bắc sơn, phường Quang Trung, TP.Hải Dương
Tỉnh/ thành: Hải Dương
Điện thoại:
Di động: 091.509.0046
Email: viettrung_sct@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kinh tế Công Nghiệp Trường đại học Kinh tế Qốc dân Hà Nội Đại học 04 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Trung cấp cơ khí Trường Trung cấp cơ khí I – tỉnh Vĩnh Phú Trường Trung cấp cơ khí I – tỉnh Vĩnh Phú 03 năm
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công thương Hải Dương Phó trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn-MT 2007-2011  
Sở Công nghiệp Hải Dương Phó trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn-MT 2002-2007  
Sở Công thương Hải Dương Chuyên viên 1988-2002  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông x x x  
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x   x  
Cơ quan quản lý địa phương x   x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x   x  
Khác(Ghi rõ...)    

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn SXSH cho Công ty TNHH sản xuất xi măng Thành Công 2 tại Kinh Môn - Hải Dương - Tham gia đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần Kem Bình Dương và công ty cổ phần Hồng Gia Hải Dương.
Thông tin, truyền thông Thông qua bản tin Công đoàn ngành và Website congthuonghaiduong.com
Tư vấn chính sách Xây dựng "Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp" và "Đề án thành lập văn phòng SXSH” tại Hải Dương năm 2010".
Chuyển giao công nghệ  
Khác