Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước. Có kinh nghiệm tổ chức hội thảo, tập huấn tại địa phương. Có khả năng đánh giá nhanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tên: Nguyễn Đức Hà
Giới tính: Nữ
Năm: 1982
Vị trí: Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp
Công ty: Sở Công Thương Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Tỉnh/ thành: Hà Tĩnh
Điện thoại:
Di động: 091.329.4859
Email: duchaqlcn@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Cử nhân kinh tế Trường Đại học KTQD Cử nhân  
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên về SXSH EPRO CPI 2010
       
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công Thương Hà Tĩnh Chuyên viên 2008-nay  
Sở Công nghiệp Hà Tĩnh Chuyên viên 2005-2008  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x x
Tư vấn doanh nghiệp x   x x
Thông tin, truyền thông     x  
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x   x x
Cơ quan quản lý địa phương     x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn - Tham gia Tổ chức 1 cuộc Hội thảo, 5 cuộc tập huấn cho gần 500 học viên đến từ các sở, ngành và địa phương; Cán bộ quản lý, cán bộ kỷ thuật, môi trường của các doanh nghiệp công nghiệp; Chủ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp Tham gia Đoàn công tác đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 10 doanh nghiệp công nghiệp: Công ty CP XNK Thuỷ sản Nam Hà Tĩnh; Công ty CP Công nghiệp - Thương mại và Xây lắp Xuân Hồng; Công ty TNHH T&H; Công ty CP phát triển Công nghiệp - Thương mại và Xây lắp Hà Tĩnh; Công ty CP hoá chất Thạch Hà; Công ty TNHH Châu Sơn; Công ty TNHH Lưới - Thép - Giai Hưng Thịnh; Công ty CP Gỗ Linh Cảm, Công ty CP Chế biến thức ăn gia súc Thiên Lộc và Công ty TNHH 1TV Cao su Hà Tĩnh
Thông tin, truyền thông Tổ chức thực hiện 2 phim sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được phát trên Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnh, các bài báo đăng trên Báo Hà Tĩnh, Thông tin Công Thương Hà Tĩnh, Thông tin Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh và một số tin, bài viết đăng trên Wesite: sxsh.vn
Tư vấn chính sách - Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 04/10/2011. - Tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhất là 10 doanh nghiệp tham gia đánh giá nhanh thực hiện các giải pháp nội vi và các giải pháp đầu tư lớn xin sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và của Tỉnh. - Tham vấn về việc vay từ quỹ bảo vệ môi trường cho một số cơ sở sản xuất sạch hơn trong công nghiệp như Công ty TNHH Lưới – Thép – Gai Hà Tĩnh, Công ty CP Chế biến thức ăn gia súc Thiên Lộc…
Chuyển giao công nghệ  
Khác