Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi tốt nghiệp đại học khoa công nghệ môi trường Trường Đại học Văn Lang. Từ năm 2004-20010: tốt nghiệp đại học ra trường về công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2010 đến nay: chuyển công tác về Sở Công Thương Đồng Nai, đảm nhiệm quản lý môi trường ngành công thương, SXSH và công nghiệp môi trường…
Tên: Trần Hải Quân
Giới tính: Nữ
Năm: 1981
Vị trí: Chuyên viên
Công ty: Sở Công Thương Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa
Tỉnh/ thành: Đồng Nai
Điện thoại:
Di động: 098.957.7768
Email: haiquan81@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ Môi trường ĐH Văn Lang Kỹ sư 2000-2004
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công Thương Đồng Nai Chuyên viên 2010-nay  
UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Chuyên viên 2005-2010  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp        
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x      
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp        
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)    

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tổ chức 01 Hội nghị và một lớp tập huấn SXSH cho cán bộ quản lý các Sở, ngành, địa phương, các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh năm 2010; - Tổ chức 02 lớp tập huấn về SXSH cho các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh năm 2011.
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho 03 cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh năm 2011.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách Trong năm 2011 trực tiếp tham mưu, soạn thảo Kế hoạch hành động về SXSH trong SXCN và lập Đề án thành lập đơn vị hỗ trợ SXSH tỉnh Đồng Nai, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt.
Chuyển giao công nghệ  
Khác