Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm làm về tiết kiệm năng lượng và SXSH cho các doanh nghiệp công nghiệp. Hiện nay tôi đang làm việc cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của thành phố Đà Nẵng.
Tên: Trương Quang Trung
Giới tính: Nữ
Năm: 1979
Vị trí: Trưởng Phòng khuyến công
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 09, đường Cách mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ
Tỉnh/ thành: Đà Nẵng
Điện thoại:
Di động: 098.209.1096
Email: trungkhuyencong@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Cơ khí động lực Đại học Bách khoa Đà Nẵng Kỹ Sư 1998-2003
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Quản lý Nhà nước về ngành công nghiệp      
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH An Sinh Kỹ thuật 2004-2005  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng Trưởng Phòng 2005 đến nay

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ x x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x x x  
Khác(Ghi rõ...)      

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Áp dụng các giải pháp chương trình SXSH, Xây dựng báo cáo đánh giá nhanh SXSH, Kiểm toán năng lượng
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách Xây dựng chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chính sách hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, Chính sách hỗ trợ các các dự án bảo vệ môi trường
Chuyển giao công nghệ Sử dụng năng lượng thay thế
Khác Đo đạt kiểm tra các thông số kỹ thuật về: tiêu thụ năng lượng, nước thải, khí thải,… Lập báo cáo cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, dự án bảo vệ môi trường, Lập dự án đầu tư