Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi đã tốt nghiệp ngành điện tử viến thông của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi có 20 năm kinh nghiệp làm về tiết kiệm năng lượng và SXSH cho các doanh nghiệp công nghiệp. Hiện nay tôi là phó giám đốc trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp của Thành phồ Đà Nẵng.
Tên: Bùi Văn Minh
Giới tính: Nữ
Năm: 1969
Vị trí: Phó giám đốc
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 09, đường Cách mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Tỉnh/ thành: Đà Nẵng
Điện thoại:
Di động: 090.357.5596
Email: Buiminhc7@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Điện tử viễn thông Đại học Bách khoa Đà Nẵng Kỹ Sư 1998-2003
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Nhà máy bia Khuê Trung Kỹ thuật 1992-2001  
Trung tâm tư vấn kỹ thuật công nghiệp Phó Giám đốc 2001-2010  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng Phó Giám đốc 2010 đến nay

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ x x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x x x  
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Từ năm 2002 đến nay, tiến hành áp dụng các giải pháp chương trình SXSH, đo đạc kiểm tra các thông số kỹ thuật về: tiêu thụ năng lượng, nước thải, khí thải,… Dây chuyền chế biến nông sản cho các doanh nghiệp công nghiệp
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách Tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ các các dự án bảo vệ môi trường
Chuyển giao công nghệ - Giám sát chuyển giao công nghệ dây chuyền thiết bị sản xuất: nước thải, khí thải, lò luyện thếp 15tấn/h, dây chuyền cán thép liên tục. - Cải tạo dây chuyên thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật về xử lý nước thải, khí thải, tiết kiệm nguyên nhiên liệu
Khác Giám sát hệ thống điện, điều hòa, điều không, tạo ẩm.