Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát và thi công các công trình xây dựng công nghiệp. Tôi đã làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thạch Bàn chuyên quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, lập các hồ dự thầu... Hiện nay tôi là Phó Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật An toàn – Môi trường, phụ trách công tác quản lý sản xuất sạch hơn, môi trường, an toàn, ISO và khoa học công nghệ.
Tên: Võ Văn Nhựt
Giới tính: Nữ
Năm: 1973
Vị trí: Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực an toàn, sản xuất sạch hơn, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, ISO...
Công ty: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu,
Tỉnh/ thành: Đà Nẵng
Điện thoại: 383.4310; 388.95
Di động:
Email: vovannhutdn@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật nhiệt – Máy lạnh Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Kỹ sư 1993-1998
Kỹ thuật nhiệt – Máy lạnh Đại học Đà Nẵng Thạc sỹ 2001-2004
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên sản xuất sạch nâng cao EPRO CPI 2011
Giảng viên sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
Tập huấn Xây dựng năng lực và hỗ trợ cán bộ đầu mối: Giới thiệu và quản lý ô nhiễm công nghiệp VPEG VPEG 12/2009
Tập huấn Quản lý chất thải nguy hại – Trình diễn CTNH tại các cơ sở công nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường  
Nghiệp vụ báo chí. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Huế Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Huế  
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 1 1 1
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH Xây dựng Thạch Bàn Phó Giám đốc 2001-2005  
Sở Công Thương Phó Trưởng phòng 2006-2011

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn   x x  
Tư vấn doanh nghiệp   x x  
Thông tin, truyền thông   x    
Tư vấn chính sách   x x  
Chuyển giao công nghệ   x    
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước   x    
Cơ quan quản lý địa phương   x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp   x    
Hiệp hội công nghiệp   x    
Cộng đồng   x    
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác