Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi tốt nghiệp ngành hóa thực phẩm trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa thực phẩm và môi trường. Tôi đã tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về SXSH và tôi hy vọng rằng tôi sẽ có nhiều cơ hội được đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm của mình liên quan đến SXSH cho các doanh nghiệp công nghiệp.
Tên: Phạm Thị Yến
Giới tính: Nữ
Năm: 1960
Vị trí: Phân tích thử nghiệm
Công ty: Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao Công nghệ Đà Nẵng
Địa chỉ: 51 A Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng
Tỉnh/ thành: Đà Nẵng
Điện thoại:
Di động: 098.319.6003
Email: phamthiyen@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Hóa thực phẩm Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Kỹ sư 1978-1983
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn sản xuật sạch hơn EPRO CPI 2010-2011
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
Phân tích và lấy mẫu môi trường Dự án Môi trường Việt Nam và Canada: 1998 Dự án Môi trường Việt Nam và Canada 1998
Lấy mẫu hiện trường và phân tích hoá học Dự án Môi trường Việt Nam và Canada Dự án Môi trường Việt Nam và Canada 1999
Quản lý Môi trường Dự án Môi trường Việt Nam và Canada Dự án Môi trường Việt Nam và Canada 2000
Kỹ thuật quan trắc và phân tích nước lục địa Cục Môi trường Cục Môi trường 2001
Bồi dưỡng về quản lý phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng II Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng II 2006
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 1 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng   1983-1996  
Trung tâm Bảo vệ môi trường Đà Nẵng –Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố Đà Nẵng   1996-2002  
Trung tâm Công nghệ Sinh học và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Đà Nẵng nay là Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Đà Nẵng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng   2002-nay

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tham gia giảng dạy cho Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về SXSH do sở Công thương tỉnh Quảng Trị tổ chức - Tham gia giảng dạy cho Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về SXSH do sở Công thường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức
Tư vấn doanh nghiệp Tham gia tư vấn SXSH cho một số doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam (tháng 6 năm 2011) và Quảng Trị (tháng 7 năm 2011) trong khuôn khổ hoạt động của CPI
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác