Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Sau khi tham gia chương trình đào tạo “Kỹ năng tư vấn sản xuất sạch hơn” do CPI tổ chức năm 2008 tôi đã tham gia vào các hoạt động phổ biến SXSH tại một số tỉnh miền Trung. Với các thế mạnh về: kỹ năng đào tạo, tư vấn và xây dựng dự án tôi mong muốn được tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động SXSH trong công nghiệp.
Tên: Nguyễn Thị Kim Hà
Giới tính: Nữ
Năm: 1977
Vị trí: Quản lý nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu
Công ty: Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Cơ quan: 57 Quang Trung, thành phố Đà NẵngNhà riêng: 19 Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng
Tỉnh/ thành: Đà Nẵng
Điện thoại:
Di động: 090.518.8507
Email: ngkimha@hotmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Hóa phân tích Đại học Khoa học Huế Cử nhân 1995-1999
Hóa hữu cơ Đại học Đà Nẵng Thạc sỹ 2004-2007
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Quản lý môi trường Dự án Môi trường Việt Nam – Canada (VCEP) VCEP 2001
Quản lý Môi trường Công nghiệp Bộ KHĐT Bộ KHĐT 2004
Quản lý chất thải nguy hại Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA 2004
Hạch toán môi trường Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA 2004
Tư vấn SXSH EPRO CPI 2008
Nâng cao nhận thức cộng đồng Dự án Quản lý tổng hợp vùng bờ (ICM ICM 2004
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Văn phòng Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng thành phố Đà Nẵng Chuyên viên Văn phòng 2011-nay Danang city’s Climate Change Coordination Office
Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trưởng phòng Tư vấn Kỹ thuật 2006-2010 Danang city’s Environmental Protection Center – Department of Natural Resources and Environment
Phòng Quản lý môi trường - Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố Đà Nẵng Chuyên viên 2000-2003 Danang city’s Department of Science, technology and environment
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x      
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách x      
Chuyển giao công nghệ x      
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x      
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x      
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x      
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Từ năn 2003-2009: Tập huấn trực tiếp các lớp về quản lý môi trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam: Quản lý Môi trường, Quan trắc môi trường, Quản lý chất thải nguy hại, Đánh giá rủi ro môi trường, Hạch toán môi trường... - Từ năm 2009-2011: Tập huấn trực tiếp các lớp về Sản xuất Sạch hơn cho các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Tư vấn doanh nghiệp - Từ năm 2000- 2003: Thực hiện công tác quản lý môi trường của thành phố Đà Nẵng - Từ năm 2004- 2010: Thực hiện tư vấn kỹ thuật môi trường cho các doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ, đánh giá tác động môi trường trên 100 dự án liên quan đến các ngành nghề: chế biến thủy sản, du lịch, dịch vụ, sản xuất sắt thép, thủy điện, tinh bột sắn... - Năm 2011- nay: tư vấn cho 10 doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đánh giá nhanh SXSH trong công nghiệp tại 02 tỉnh Đăk Lăk và Quảng Trị
Thông tin, truyền thông - Từ năm 2000- 2003: Thực hiện công tác quản lý môi trường của thành phố Đà Nẵng. - Biên soạn các tài liệu bài giảng về quan trắc môi trường, Quản lý chất thải nguy hại, Rủi ro môi trường….
Tư vấn chính sách - Năm 2001-2006: Tham gia xây dựng chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng, tham gia Dự án VCEP – Quản lý môi trường công nghiệp thành phố Đà Nẵng, tham gia Dự án ICM: Quản lý tổng hợp vùng bờ thành phố Đà Nẵng - Năm 2005-2007: Tham gia xây dựng Quy hoạch quan trắc môi trường các tỉnh Gia Lai, Kon Tum. - Năm 2006-2008: Tham gia dự án Dacriss – Nghiên cứu các vùng phụ cận với thành phố Đà Nẵng - Năm 2011-nay: Tham gia Dự án ECUD: Phát triển Đà Nẵng thân thiện môi trường và khí hậu, Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu.
Chuyển giao công nghệ Năm 2004-2011: Thực hiện tư vấn, thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải.
Khác Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch về môi trường, quản lý môi trường công nghiệp, quan trắc môi trường…