Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tập trung hoạt động trong các lĩnh vực SXSH, Quản lý môi trường và Phát triển sinh thái công nghiệp. Đã tham gia các dự án sau ở Việt Nam: “Sản xuất sạch hơn trong các nhà máy giấy” (1996 – 1997) do UNEP tài trợ, “Thành lập Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam” (1998 – 2009) do SECO Thụy Sỹ tài trợ thông qua UNIDO; “Giảm phát thải khí nhà kính trong công nghiệp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” (2002 – 2005), “Đẩy mạnh sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp thông qua SXSH⁄quản lý môi trường (CP-EE) của UNEP khu vực (2003 -2004); Dự án Môi trường Việt Nam - Canada, Các dự án Môi trường của DANIDA tài trợ cho Việt Nam và dự án về môi trường của Ngân hàng Phát triển Châu Á ở Vịnh Hạ Long, Là Phó Giáo sư của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ở cương vị Viên trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường của trường từ năm 2001 – 2008. Hiện nay là Giám đốc Công ty Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng thưởng “Giải thường Môi trường năm 2004” Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư Hóa lý tại trường Đại học Công nghẹ Hóa học Matxcơva mang tên Mendeleyev (MXTU) năm 1974. Tốt nghiệp Thạc Sỹ Kỹ thuật môi trường tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Băng Cốc, Thái Lan năm 1984. Bảo vệ luận án Tiến Sỹ chuyên ngành Quá trình và thiết bị công nghệ Hóa học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1989. Thực tập cao cấp (sau Tiến Sỹ) về Kỹ thuật môi trường tại Trường Đại học Công nghệ hóa học Matxcơva mang tên Mendeleyev năm 1990.
Tên: Trần Văn Nhân
Giới tính: Nữ
Năm: 1947
Vị trí: Tư vấn và giảng dạy
Công ty: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (Công ty VNCPC)
Địa chỉ: Tầng 4 nhà C-10, Trường ĐH Bách Khoa HN
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3868.4849; 3868.
Di động:
Email: Nhan.tv@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật môi trường MXTU Thực tập sinh cao cấp 1989 – 1990
QT&TBCN Hóa học ĐH Bách Khoa Hà Nội Tiến sỹ 1985 -1989
Kỹ thuật Môi trường Viện Công nghệ Châu Á (AIT) Thạc Sỹ 1982 - 1984
Kỹ sư Hóa lý ĐH Công nghệ Hóa học Mendeleyev, Matxcơva MXTU Đại học 1974
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Sản xuất sạch hơn IDB, Bộ Kinh tế, Republic of China (Đài Loan) IDB, Bộ Kinh tế, Republic of China (Đài Loan) 1997
Quản lý môi trường ĐH Dalhousie, Canada ĐH Dalhousie Canada 1995
Đánh giá tác động môi trường CEFIGRE CEFIGRE & ONEB 1991
Quản lý tài nguyên nước hợp lý về môi trường CEFIGRE, CEFIGRE & ONEB 1989
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Nga 5 4 4
Tiếng Anh 5 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường, ĐHBKHN Phó Giám đốc 1994 – 1998 Hanoi University of Technology
Khoa Công nghệ Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội   1975 – 1994 Hanoi University of Technology
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, ĐHBK Hà Nội Phó Viện trưởng và Viện trưởng, ĐHBK 1998 -2008 Hanoi University of Technology
Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam và Công ty VNCPC, ĐHBK Giám đốc 1998 – nay Vietnam Cleaner Production Centre
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x    
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách x x    
Chuyển giao công nghệ     x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x    
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp x x    
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Gặp gỡ với lãnh đạo các doanh nghiệp và các bên liên quan để giới thiệu về SXSH - Thuyết trình về SXSH cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong khuôn khổ dự án do quốc tế tài trợ; - Đào tạo cho cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp về kỹ thuật đánh giá SXSH - Giảng dạy cho sinh viên (Đại học và Cao học) các trường Đại học - Biên soạn tài liệu giảng dạy
Tư vấn doanh nghiệp - Hướng dẫn thực hiện đánh giá SXSH ở các doanh nghiệp tham gia các dự án do quốc tế tài trợ - Tư vấn cho một số doanh nghiệp ttrong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố/tỉnh
Thông tin, truyền thông - Thuyết trình nâng cao nhận thức cho các bên liên quan - Tham gia phỏng vấn và tọa đạm do VTV tổ chức
Tư vấn chính sách - Tư vấn chính sách cho một số cơ quan Nhà nước về quản lý môi trường ở cấp trung ương và địa phương trong khuôn khổ nhiệm vụ Nhà nước
Chuyển giao công nghệ Tham gia chuyển giao công nghệ và thiết bị sản xuất cồn thực phẩm quy mô nhỏ và hệ thếng thiết bị sản xuất sinh khối tảo có sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
Khác