Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi là Trần Thị Hồng, hiện đang là chuyên viên tư vấn về sản xuất sạch hơn của VNCPC. Tôi đã tham gia 1 số dự án về SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tại, tôi đang tham gia dự án Công nghiệp xanh với hợp phần phát triển đô thi sinh thái thành phố Hội An.
Tên: Trần Thị Hồng
Giới tính: Nữ
Năm: 1987
Vị trí: Chuyên viên tư vấn sản xuất sạch hơn
Công ty: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 400, nhà C10, Đại học Bách Khoa Hà nội, Số 1 Đại Cồ Việt
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3868.4849⁄
Di động:
Email: Hong.tt@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ hóa học Đại học Bách Khoa Hà Nội Đại học 2005-2010
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam Nhân viên phòng tư vấn doanh nghiệp 2011 - nay Vietnam Cleaner Production Centre
Công ty TNHH JGC Việt Nam Nhân viên phòng công nghệ 2010 JGC Viet Nam
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Nhân viên phòng nghiên cứu phát triển 2010 Samsung Electronics Viet Nam

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x   x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x x  
Cơ quan quản lý địa phương x x x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp x x x  
Cộng đồng x x x  
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - SXSH, Hiệu quả tài nguyên và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Đổi mới sinh thái, tăng trưởng xanh - Nâng cao năng lực đánh giá SXSH
Tư vấn doanh nghiệp Khách sạn, nhà hàng, các hộ sản xuất thủ công, các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác