Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có trách nhiệm trong công việc, thích học hỏi và đặc biệt quan tâm tới các công nghệ sản xuất sạch hơn trong sản xuất thực phẩm.
Tên: Trần Duy Long
Giới tính: Nữ
Năm: 1980
Vị trí: Cán bộ tư vấn
Công ty: Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 400, C10 Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3868.4849
Di động:
Email: long.td@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ sau thu hoạch Đại học Sydney Thạc sỹ 2008-2011
Công nghệ thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ sư 1998-2003
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 5 5 5
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam Cán bộ 2011 - nay VNCPC
Viện nghiên cứu rau quả Cán bộ 2003 - 2011 FAVRI

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp        
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Đào tạo cán bộ sản xuất, nông dân trong nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch nông sản
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác