Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Tôi đã tham gia đánh giá việc thực hiện SXSH tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp. Hiện nay tôi là cán bộ tư vấn của Trung tâm SXS Việt Nam (VNCPC).
Tên: Trần Đức Chung
Giới tính: Nữ
Năm: 1980
Vị trí: Chuyên gia tư vấn SXSH – Đổi mới sản phẩm bền vững
Công ty: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC)
Địa chỉ: Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam, Phòng 400, Nhà C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3623.1295 &frasl
Di động:
Email: Chung.td@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Khoa học trong công nghệ môi trường University of the Philippines, Diliman Thạc sỹ 2005 - 2007
Công nghệ môi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư 1998 - 2003
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 5 5 5
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam Chuyên gia tư vấn SXSH 2003 - nay  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x   x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tham gia đào tạo và tập huấn cho các hội thảo, các khóa học cho cán bộ doanh nghiệp trong nhiều dự án khác nhau.
Tư vấn doanh nghiệp Tham gia đánh giá SXSH, SXSH – Sử dụng năng lượng hiệu quả, Sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các doanh nghiệp thuộc các dự án: - Quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Nam Định - Các dự án về Sản xuất sạch hơn, Sản xuất sạch hơn – Sử dụng năng lượng hiệu quả - Dự án CDM - Dự án Xúc tiến sử dụng hiệu quả tài nguyên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Dự án đánh giá SXSH thuộc dự án “Hợp phần SXSH trong công nghiệp – CPI - Áp dụng Kỹ thuật tốt nhất (BAT) và Kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ phát sinh không chủ định (U-POPs) trong 4 ngành công nghiệp Việt Nam. - Dự án Đổi mới sản phẩm bền vững. - Hỗ trợ các dự án khác như Công nghiệp xanh, Dự án mây tre, …
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác