Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có kinh nghiệm hơn 30 năm tham gia công tác tại Doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan Quản lý Hành chính Nhà nước. Trực tiếp theo dõi các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, am hiểu về các chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp. Tôi đã tham gia khóa tập huấn về tư vấn và giảng dạy SXSH do CPI - Bộ Công thương tổ chức.
Tên: Lê Hoàng Mãnh
Giới tính: Nữ
Năm: 1960
Vị trí: Trưởng phòng QLCN
Công ty: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ: 08 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu
Tỉnh/ thành: Vũng Tàu
Điện thoại:
Di động: 090.390.8146
Email: lehoangmanh95@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản lý Công nghiệp Đại học Bách khoa TP. HCM Cử nhân 1993
Quản trị kinh doanh Đại học Bách Khoa Hà Nội Thạc sỹ 2005
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Quản lý chất lượng ISO SGS SGS 2000
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2010
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
       
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
       
Sở Công nghiệp tỉnh BRVT TP .QLCN 2003-2008  
Sở Công Thương tỉnh BRVT TP.QLCN 2008-2011  
     

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp       x
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách     x  
Chuyển giao công nghệ     x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác