Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Có kinh nghiệm về quản lý dự án. Hiện nay là chuyên gia tư vấn SXSH của Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam.
Tên: Phạm Đình Phương
Giới tính: Nữ
Năm: 1979
Vị trí: Tư vấn Sản xuất sạch hơn
Công ty: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4, C10, trường ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3868.4849
Di động:
Email: phuong.pd@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ Môi trường Viện KH & CN Môi Trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội Thạc sĩ 2005 - 2007
Công nghệ Môi trường Viện KH & CN Môi Trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư 1997 - 2002
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam Chuyên gia tư vấn 2011 - nay VNCPC
Công ty CP Cơ điện Môi trường LILAMA Quản lý dự án 2007-2009 LILAMA EME
Viện KHCN Môi Trường, Đại học Bách khoa Hà Nội Cán bộ 2002 - 2006 INEST

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x      
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ     x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x      
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x      
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác