Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi là người có tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc. Là người ham học hỏi từ người khác và tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm bản thân.
Tên: Nguyễn Sơn Tùng
Giới tính: Nữ
Năm: 1986
Vị trí: Tư vấn viên
Công ty: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam
Địa chỉ: P100 – Tầng 4 C10 – Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1 Đại Cồ Việt.
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 0122.831.6468
Email: Tung.ns@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản lý môi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư 2005 - 2010
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn sản xuất sạch hơn, CSR và tiết kiệm năng lượng.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác