Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi là người có trách nhiệm trong công việc, không ngại đi công tác xa trong thời gian dài, mong muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực sản xuất sạch hơn trong tương lai.
Tên: Nguyễn Ngọc Khánh
Giới tính: Nữ
Năm: 1985
Vị trí: Chuyên gia tư vấn
Công ty: Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam
Địa chỉ: P400 nhà C10 trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3868.4849⁄
Di động:
Email: khanh.nn@vncpc.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kĩ thuật Môi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Kĩ sư 2004-2009
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam Nhân viên 2009- nay Vietnam Cleaner Production Center
Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ nước sạch và môi trường Nhân viên 2009 Centre for Consultancy Technology transfer on safe water and environment
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x    
Tư vấn doanh nghiệp x x   x
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương x x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x   x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x      
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Cho các doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ nòng cốt của các Sở
Tư vấn doanh nghiệp Trong một số dự án tại các địa phương trên cả nước: dự án phát triển song mây bền vững ở Đông Dương, dự án quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG), chương trình chung sản xuất và thương mại xanh tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người nghèo ở nông thôn (One UN)
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác