Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi làm việc trong lĩnh vực SXSH, Bảo dưỡng công nghiệp và Đổi mới Sản phẩm Bền vững
Tên: Nguyễn Hồng Long
Giới tính: Nữ
Năm: 1970
Vị trí: Chuyên gia Đổi mới Sản phẩm Bền vững
Công ty: Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam
Địa chỉ: P625, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3623.1295
Di động:
Email: long.nh@vncpc.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Thiết kế và Sản xuất Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan Thạc sỹ 2003-2005
Mỏ - cơ khí Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội Kỹ sư 1991-1996
Tiếng Nga Đại học Khoa học Quân sự Cử nhân 1986-1990
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Kỹ thuật điều khiển trong sản xuất Kitakyushu Techno-Cooperative Association, Japan Kitakyushu Techno-Cooperative Association, Japan 2002-2003
Đổi mới Sản phẩm Bền vững Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan Dự án Đổi mới Sản phẩm Bền vững (SPIN) 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 5 5 5
Tiếng Nga 5 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam Trưởng phòng Phát triển dự án và dịch vụ 2005-nay Vietnam Cleaner Production Center
Viện Nghiên cứu Cơ khí Cán bộ nghiên cứu 1996-2005 National Research Institute for Mechanical Engineering

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông x   x  
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x   x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương x   x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp x   x  
Cộng đồng x   x  
Khác(Ghi rõ...)    

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn Giảng viên về SXSH cho các khóa đào tạo tại doanh nghiệp và hiệp hội
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn giải pháp SXSH cho doanh nghiệp
Thông tin, truyền thông Tổ chức hội thảo trao đổi thông tin và kinh nghiệm về SXSH cho các cơ quan quản lý địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ Chuyển giao các công nghệ SXSH cho doanh nghiệp
Khác