Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Qua 14 năm tích luỹ kinh nghiệm trong lĩnh vực SXSH và liên quan cùng với nhiều năm giảng dạy ở trường đại học về môn quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và công nghệ, quản lý môi trường đã tạo cho tôi sự quan tâm lớn tới vấn đề đào tạo đội ngũ chuyên gia và nhân lực về lĩnh vực sử dụng hiệu quả tài nguyên và sxsh.
Tên: Ngô Thị Nga
Giới tính: Nữ
Năm: 1949
Vị trí: Phó giám đốc
Công ty: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 400,nhà C 10,tầng 4, ĐHBK Hà Nội
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 386.84849⁄
Di động: 090.423.8873
Email: Nga.nt@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quá Trình và Thiết bị Công nghệ Hoá học Trường ĐH Koethen,CHLB Đức Phó TS 1974-1977
Quá Trình và Thiết bị Công nghệ Hoá học Trường ĐH Koethen,CHLB Đức Kỹ sư 1968-1973
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Sản xuất Sạch hơn(SXSH) Đại học Lund,Thụy điển UNEP 3 tuần,1999
SXSH trong công nghiệp dệt ĐH FHBB,THụy sỹ UNIDO 2 tuần, 2004
Quản lý Môi trường và SXSH InWent,CHLB Đức InWent 3 tuần,2005
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Đức 4 4 3
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Sản Xuất Sạch hơn Việt Nam Phó giám đốc 1998-nay VNCPC
Viện KH và CN Môi trường,ĐHBK Hà Nội Cán bộ giảng dạy 1994-1998 Institute of Environmental Science and Technology, HUST
Khoa Hoá, ĐHBK Hà Nội Cán bộ giảng dạy 1977-1994 Chemical Engineering Dept, Hanoi Unversity of Science andTechnology (HUST)

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông x   x  
Tư vấn chính sách x      
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x   x  
Cơ quan quản lý địa phương x   x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp     x  
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)    

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn - Soạn giáo trình và giảng nhiều khoá môn học SXSH ở bậc cao học và đại học ở các trường đại học - Giảng viên cho nhiều lớp tập huấn trong khuôn khổ các dự án Quốc tế như UNIDO,UNEP,SEAQIP,DANIDA,SEMLA, CPI… - Tham gia các khoá đào tạo chuyên gia SXSH trong khuôn khổ dự án UNIDO,DANIDA(CPI/MOIT)
Tư vấn doanh nghiệp Hướng dẫn thực hiện đánh giá SXSH và tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình trình diễn thuộc các dự án trong ngành công nghiệp giấy, dệt nhuộm, bia…
Thông tin, truyền thông - Tham gia truyền thông và nâng cao nhận thức SXSH cho các bên liên quan - Tham gia phỏng vấn và tọa đạm do đài truyền hinh và đài phát thanh trung uơng và địa phương tổ chức
Tư vấn chính sách Tham gia viết các tài liệu liên quan đển tư vấn chính sách cho cơ quan Nhà nước về quản lý môi trường.
Chuyển giao công nghệ  
Khác