Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Là người có kinh nghiệm lâu năm làm trong lĩnh vực SXSH, tiết kiệm năng lượng và mong muốn thúc đẩy áp dụng SXSH cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Mong muốn thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng SXSH cũng như chuyển giao công nghệ để giúp các doanh nghiệp VN đặc biệt là khối SME để tăng tính cạnh tranh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí nhằm phát triển bền vững.
Tên: Lê Xuân Thịnh
Giới tính: Nữ
Năm: 1976
Vị trí: Trưởng phòng Tư vấn Doanh nghiệp
Công ty: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 400 Tầng 4 nhà C10 Đại học Bách Khoa HN
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3868.4849
Di động:
Email: Thinh.lx@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ điện hoá Đại học Bách Khoa HN Đại học 1994-1999
Quản lý môi trường Trung tâm đào tạo sau đại học CIPSEM - Đại học kỹ thuật Dresden (CHLB Đức) Diploma 2004
Kỹ nghệ các hệ thống công nghiệp Viện Công nghệ Châu Á (AIT-Thái Lan) Thạc sỹ 2000-2001
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn SXSH UNIDO UNIDO 2006
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (nay là Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam) Chuyên gia SXSH 2006-nay Vietnam Cleaner Production Centre
Viện CN Môi trường - Viện KH & CN Việt Nam Nghiên cứu 2002-2006 Institute of Environmental Technology - Vietnam Academy of Sciences and Technology
Viện KH Vật liệu - Viện KH & CN Việt Nam Nghiên cứu 1999-2002 Institute of Material Sciences – Vietnam Academy of Sciences and Technology
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x x  
Cơ quan quản lý địa phương x x x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp x x x  
Cộng đồng x x x  
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tham gia đào tạo về quản lý môi trường và SXSH cho các doanh nghiệp, làng nghề, cộng đồng dân cư, cán bộ quản lý trong các dự án khác nhau từ năm 2006 đến nay như: UNIDO-SECO, DANIDA, VPEG, Switch-Asia Rattan, UNEP-Water Management, UNIDO-Green Industry, UNIDO-Green Production
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn SXSH, tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trong các dự án: - Các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Nam, Bến Tre của dự án DANIDA-CPI - Các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An dự án Sản xuất thương mại xanh – UNIDO-Green Production - Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất mây tre Việt Nam, Lào, Campuchia thuộc dự án Switch-Asia Rattan - Các doanh nghiệp của Đà Nẵng thuộc dự án VPEG - Các doanh nghiệp trong khuôn khổ dự án SXSH do UNIDO-SECO tài trợ (2006-2009) - Các doanh nghiệp trong dự án Quỹ Uỷ thác Tín dụng xanh (SECO) - Các doanh nghiệp thuỷ sản thuộc dự án SEMLA - Các doanh nghiệp trong dự án Tăng cường sử dụng tài nguyên hiệu quả - PRESME - Các nhà máy đường trong dự án Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo - UNEP
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ Tư vấn chuyển giao công nghệ cho - Các doanh nghiệp thuộc khuôn khổ dự án DANIDA-CPI - Các doanh nghiệp thuộc dự án Quỷ Uỷ thác Tín dụng xanh - Các dự án chuyển giao công nghệ - UNIDO-SECO - Các doanh nghiệp mây tre trong dự án - Switch-Asia Rattan
Khác