Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trương. Hiện nay tôi là cán bộ của Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Bộ Công Thương. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa tập huấn và tổ chức hội thảo về SXSH. Tôi đã tham gia đánh giá nhanh SXSH cho các doanh nghiệp tại tỉnh Yên Bái và đánh giá kết quả hoạt động của chương trình SXSH.
Tên: Vũ Tài Giang
Giới tính: Nữ
Năm: 1984
Vị trí: Lĩnh vực Môi trường & Sản xuất sạch
Công ty: Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Bộ Công Thương
Địa chỉ: Phòng 30, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 097.828.6622
Email: vutaigiang@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật hóa học Viện đào tạo sau đại học, Đại học BKHN Tiến sĩ Từ 2011
Kỹ thuật hóa học Viện đào tạo Sau đại học, Đại học Daegu – Hàn Quốc Thạc sĩ 2007 – 2009
Công nghệ Hóa học Đại học BKHN Kỹ sư 2002 – 2007
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Kỹ năng tư vấn SXSH EPRO CPI 2010 - 2011
Xây dựng mạng lưới trao đổi thông tin hóa chất (CIEN) UNEP UNEP 2009
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 4 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Cục An Toàn, Bộ Công Thương Chuyên viên 2010 - nay Center for Environment and Cleaner Production, Ministry of Industry and Trade
Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn Hóa chất Nghiên cứu viên 2009 - 2010 Center for Environment Engineering and Chemical Safety, VIIC
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật và mô phỏng quá trình, Đại học Daegu, Hàn Quốc Nghiên cứu viên 2007 - 2009 Process Engineering and Simulation Lab, Daegu University, South Korea
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x    
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực hoạt động SXSH cho các Viện, doanh nghiệp và tổ chức thuộc lĩnh vực Công Thương - Tổ chức hội thảo về tiềm năng áp dụng SXSH với khách mời là các hiệp hội công nghiệp trong cả nước
Tư vấn doanh nghiệp - Đánh giá nhanh SXSH, tư vấn SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Phú Yên và Yên Bái - Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cho các doanh nghiệp trình diễn SXSH của CPI
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác