Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, ham học hỏi. Tôi xây dựng được mối quan hệ tốt, giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết trình lưu loát.
Tên: Tô Tiến Quang
Giới tính: Nữ
Năm: 1986
Vị trí: Tư vấn kiểm toán năng lượng và SXSH
Công ty: Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội
Địa chỉ: 22⁄40 Chính Kinh, Thanh Xuân
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 097.979.2886
Email: Quangtt.ecchanoi@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ Môi trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đại học 2004-2009
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Kỹ năng tư vấn SXSH EPRO CPI 2010 - 2011
Giảng viên nâng cao tư vấn sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2011
Giảng viên Sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng – Sở Công Thương Hà Nội Phụ trách văn phòng SXSH 2011  
Công TNHH tư vấn thiết kế khoa học và công nghệ Cán bộ tư vấn 2009-2010

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x    
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông x x    
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ x x    
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x      
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x x    
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tổ chức hoạt động truyền thông về SXSH trên địa bàn Hà Nội (2 hội thảo, 8 lớp tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp)
Tư vấn doanh nghiệp - Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tin, truyền thông - Phối hợp với đài truyền hình Hà Nội, invesTV xây dựng phóng sự về SXSH, giới thiệu các giải pháp về SXSH và hiệu quả mang lại cho các doanh nghiệp.
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường, xây dựng công nghệ xử lý chất thải của các cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm Tư vấn thiết kế các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường