Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi là chuyên gia tư vấn có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các tiêu chuẩn quản lý như ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Cor 1:2009, OHSAS 18001:2007. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dậy và tư vấn SXSH.
Tên: Nguyễn Thị Mai Anh
Giới tính: Nữ
Năm: 1977
Vị trí: Chuyên gia đào tạo
Công ty: Bureau Veritas Việt Nam
Địa chỉ: Số 2, ngõ 142 đường Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 091.547.3273
Email: Maianh2205@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Khoa học môi trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thạc sỹ 2000-2002
Khoa học môi trường Đại học Khoa học Tự nhiên Cử nhân 1995-1999
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn SXSH EPRO CPI 2008
Quan trắc và cảnh báo môi trường biến Viện Nghiên cứu hải sản Viện Nghiên cứu hải sản 2002
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Viện nghiên cứu hải sản Nghiên cứu 1999-2003  
Bureau Veritas Chuyên gia đào tạo 2010 – nay  
Công ty 3A Chuyên gia tư vấn 2005 - 2010  
Công ty Đức Anh Chuyên gia tư vấn 2003-2005

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x      
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x      
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x      
Hiệp hội công nghiệp x      
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Hội thảo về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp tỉnh Thái nguyên
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác