Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực SXSH, 5S, trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp. Tôi đã tham giá đánh giá việc thực hiện SXSH cho rất nhiều doanh nghiệp. Hiện nay tôi đang làm việc tại Viện Khoa học và công nghệ môi trường thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Tên: Nguyễn Lê Hằng
Giới tính: Nữ
Năm: 1976
Vị trí: Phụ trách bộ phận đào tạo
Công ty: Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam
Địa chỉ: P400, nhà C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3868.4849⁄
Di động:
Email: hang.nl@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật môi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư 1992 - 1997
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)   1997-nay Institute for Environmental Science and Technology
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x     x
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x     x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Đào tạo về SXSH (khái niệm và tiếp cận), 5S, CSR (ISO 26000)
Tư vấn doanh nghiệp Thực hiện đánh giá SXSH tại doanh nghiệp, 5S và CSR (theo ISO 26000), tiếp cận với Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác