Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Quản lý nhà nước về công thương
Tên: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Năm: 1975
Lĩnh vực:
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu
Tỉnh/ thành: Đà Nẵng
Điện thoại: 090.352.7245
Di động: 383.4310; 388.9540
Website:
Email: khapv@danang.gov.vn
Người đại diện: Phan Văn Kha
Vị trí: Giám đốc
Email - người ĐD: khapv@danang.gov.vn
Điện thoại - người ĐD: