Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi đã có hơn 45 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và môi trường. Tôi đã tổ chức rất nhiều khóa tập huấn cho các doanh nghiệp và sinh viên. Từ năm 1986 đến 2008 tôi là viện trưởng viện Công nghiệp thực phẩm thuộc Bộ Công thương. Từ năm 2008 tôi làm việc cho Trung tâm môi trường và công nghệ thực phẩm.
Tên: Ngô Tiến Hiển
Giới tính: Nữ
Năm: 1941
Vị trí: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thực phẩm và công nghiệp môi trường
Công ty: Trung tâm Công nghệ thực phẩm và công nghiệp môi trường
Địa chỉ: Số nhà 19A, 49⁄ 64 Huỳnh thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3773.3077
Di động: 090.341.9434
Email: ngotienhien@firi.ac.vn; ngotienhiencntp@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Sinh học, Vi sinh vật Trường Đại học Tổng hợp Brno, Tiệp Khắc Tiến sỹ 1970-1975
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Quản lý Kinh tế cao cấp Trường Đại học Kinh tế Leningrad Trường Đại học Kinh tế Leningrad 1985-1986
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 4 4
Tiếng Nga 4 4 4
Tiếng Tiệp 4 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Công nghệ thực phẩm và công nghiệp môi trường Giám đốc Trung tâm 2008-nay  
Viện Công nghiệp thực phẩm Viện trưởng 1986-2008  
Nhà máy Rượu Hà Nội Trưởng phòng kỹ thuật 1975-1985  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ x x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x x x
Cơ quan quản lý địa phương x x x x
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x x
Hiệp hội công nghiệp x x x x
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân thực hiện quy trình công nghệ và kỹ thuật mới, công nghệ SXSH, TKNL - Tham gia đào tạo đại học và sau đại học (Thạc sỹ, tiến sỹ)
Tư vấn doanh nghiệp - Lựa chọn công nghệ và thiết bị sản xuất rượu, bia, nước giải khát và đồ uống khác - Xây dựng và thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng nhà máy ngành công nghiệp thực phẩm
Thông tin, truyền thông - Tổ chức, đồng tổ chức các hội thảo KHCN Quốc gia và Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm và môi trường
Tư vấn chính sách - Tham gia xây dựng Chiến lược phát triển Công nghệ sinh học một số ngành công nghiệp thực phẩm - Thực hiện và tư vấn thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Luật An toàn sinh học
Chuyển giao công nghệ - Chuyển giao công nghệ và thiết bị sản xuất ngành công nghiệp thực phẩm - Chuyển giao công nghệ và thiết bị xử lý chất thải ngành công nghiệp thực phẩm
Khác - Nghiên cứu KHCN: Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp thực phẩm. - Nghiên cứu công nghệ nâng cao hiệu suất, chất lượng tạo ra sản phẩm mới ngành công nghiệp thực phẩm