Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Thực hiện các chính sách và chương trình khuyến công quốc gia và địa phương, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất CN-TTCN. Thực hiện các tư vấn khác thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp địa phương
Tên: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau
Năm: 2005
Lĩnh vực:
Địa chỉ: 03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà Mau
Tỉnh/ thành: Cà Mau
Điện thoại: 091.379.9834
Di động: 382.2784
Website:
Email: ttkccm@gmail.com
Người đại diện: Nguyễn Văn Thỉnh
Vị trí: Giám đốc
Email - người ĐD: ttkccm@gmail.com
Điện thoại - người ĐD: