Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tổ chức các hoạt động khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, tư vấn cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân áp dụng SXSH trong công nghiệp; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Tên: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định
Năm: 2005
Lĩnh vực:
Địa chỉ: 198 Phan Bộ Châu, TP Quy Nhơn
Tỉnh/ thành: Bình Định
Điện thoại: 098.300.7440
Di động: 382.5478
Website:
Email: taibanguyen@gmail.com
Người đại diện: Nguyễn Bá Tài
Vị trí: Giám đốc
Email - người ĐD: taibanguyen@gmail.com
Điện thoại - người ĐD: