Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại
Tên: Sở Công thương Bình Định
Năm: 2008
Lĩnh vực:
Địa chỉ: 198 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn
Tỉnh/ thành: Bình Định
Điện thoại: 382.2455
Di động: 382.2455; 382.0188
Website:
Email: Phuong.sct@binhdinh.gov.vn; phuongscn@gmai.com
Người đại diện: Nguyễn Kim Phương
Vị trí: Giám đốc
Email - người ĐD: Phuong.sct@binhdinh.gov.vn; phuongscn@gmai.com
Điện thoại - người ĐD: